Leer- en experimenteercentrum

Vil!a iMagina als ...

Je wil …

… een plaats waar leerlingen leren en experimenteren. Waar je integratie van leerdoelen nastreeft door ontmoetingen over generaties en culturen heen. Waar leerlingen en verschillende doelgroepen echt contact maken, over onderwijsrichtingen en –jaren heen.

Die plaats is Villa iMagina als leer- en experimenteercentrum.

Ga je aan de slag in deze leer- en ervaringsruimtes:

  • een permanent snoezelhuis’
  • een expressieve ruimte voor dans- en dramatechnieken
  • een ruimte voor beeldende vorming
  • een ruimte voor muzikale beleving en stimulering
  • een ruimte voor spel- en bewegingservaring
  • buitenruimtes voor natuurbeleving
  • een multifunctionele, digitale vormingsruimte
  • Een combinatie van deze bovenstaande ruimtes ontdek je bovendien in Villa iMagina Mobiel!